Livdjur till salu >>

Vi har ca 300 tackor på gården. Det är mestadels korsningar av olika köttraser och finull men även renrasig texel och dorset. Vi har också 8 texelbaggar, 6 dorsetbaggar, 1 korsning dorset/ostfrisikst mjölkfårbagge, 2 suffolksbaggar och 1 gotlandsbagge som används till betäckning. Vi har också 6 st baggar från egen uppfödning vilka fungerar som teaser baggar.

Bland tackorna finns idag ett antal renrasiga texel och dorset vilket gör att vi dels kan förse oss själva med baggar samt sälja djur av dessa raser.
Livtackor korsningar kan också köpas som unga obetäckta, betäckta, scannade osv. Hör av er om intresse finns - planera och välj faderras.

Vi har lammning 3 gånger om året. I början av året, tidig vår samt på sommaren.

Under lammningsperioderna på vintern och tidig vår bor tackorna och lammen inne i våra stallar. När lammungarna är tillräckligt stora får mammor och lamm även tillgång till rastgård. De tackor som lammar på sommar lammar inne eller ute beroende på väder men efter bara någon dag är dom tillbaka på betet.

Under vår, sommar och höst går alla djur på bete.

I augusti, november och i februari släpper vi ut baggar i grupperna.

Våra djur är certifierade enligt det eu-ekologiska regelverket, har M3 status är med i fårkontrollen och i elitlamm. Fram till sista december 2012 var vi en Krav godkänd gård men när vi numera har så mycket djur över vintern så blev det inte praktiskt möjligt med kravet att alla djur ska ha rastgård, gamla byggnader står där dom står och stora rastgårdar är inte möjligt var som helst. De flesta djuren har dock rastgård och det hade de som inte har det också kunnat ha men då få gå med en annan grupp. 400 djur i en grupp, nej det tyckte vi inte var bra, risken med att på individnivå inte kunna se hur ett djur mår bedömer vi som för stor.

Vi har 4 st Border Collier som hjälper oss.