Livdjur till salu  

Tackor

Vi har i dag en besättning på ca 300 tackor vilka många har mycket finull i sig. Till vår egen planerade rekrytering av tacklamm använder vi dessa mammor med mycket finull i samt våra dorsetbaggar och vår dorset-ostfrisiskbagge. Avkomman blir ett produktionsdjur och betäcks sedan med texel eller suffolk. Dessa korsningar kommer efterhand att ta över som gårdens produktionsdjur, övriga korsningar med bla texel, suffolk mm kommer så småningom att försvinna men så länge vi har kvar dessa betäcks de årligen också med texel eller suffolk. Lammning 3 gånger om året. Du är alltid välkommen att höra av dig angående köp av livlamm eller livtackor.

Just nu har vi många fina tacklamm födda i början av 2013, utmärkta blivande produktionsdjur, korsningar med bla 25% dorset i stammen.

Det finns även renrasiga texel och dorset.

Vi har baggar av raserna Kdh, Kdh-Kof, Ksu, Kt och P, vi behöver snart köpa in en ny finullsbagge. Hör gärna av dig och beställ livdjur i förväg/välj bagge.

Baggar renrasiga Kt, Kdh samt P födda i juli 2012 för försäljning lite längre fram. Just nu även 7 texelbaggar född i början av 2013, dock okänd texelbagge som pappa då gruppen mammor gick med 5 texel baggar, dessa unga baggar är alltså endast tänkt som fäder i en ren slaktproduktion.

Våra djur har M3 status är med i Fårkontrollen och i Elitlamm. Ingen fotröta är känd.

Tillbaka till Lammproduktion >>